Gwatemala wycofuje się z ICA

Tekst siódmej Międzynarodowej Umowy w Sprawie Kawy został uzgodniony przez 77 członków Międzynarodowej Rady Kawy 28 września 2007 r.

Podczas gdy kryzys cenowy na rynku kawy trwa, rząd Gwatemali oficjalnie rozpoczął wycofywanie się z Międzynarodowej Umowy w Sprawie Kawy z 2007 roku, która miała na celu promowanie bardziej sprawiedliwego handlu kawą oraz wspieranie drobnych rolników na całym świecie. Wniosek o wycofaniu wysłany do ICO przez Ministra Stosunków Zagranicznych Gwatemali Pedro Brolo Vila nie zawiera uzasadnienia.

Gwatemala stanie się jedynym dużym producentem kawy, który nie jest objęty umową. To wyjście, które uprawomocni się 30 września tego roku, wpłynie również na budżet administratora umowy - Międzynarodowej Organizacji Kawy (ICO) z siedzibą w Londynie. Budżet ICO nie jest co prawda podawany do wiadomości publicznej, jednak wiadomo że jest finansowany ze składek krajów członkowskich importujących i eksportujących kawę i określany na podstawie rocznych obrotów handlowych. W 2019 roku Gwatemala zajęła 10 miejce pod względem wielkości produkcji kawy biorąc pod uwagę wszystkie kraje świata, a drugie w Ameryce Środkowej, zaraz za Nikaraguą.

Już w 2018 roku ICO otrzymała poważny cios budżetowy, kiedy Umowę opuściły Stany Zjednoczone (członek założyciel z 1963 roku). Co ciekawe, Stany Zjednoczone są zdecydowanie największym importerem kawy z Gwatemali, eksploatując zanadto gwatemalski sektor kawowy i powodując problemy finansowe u tysięcy drobnych rolników, dla których kawa jest głównym źródłem dochodu. Pomimo znakomitej reputacji gwatemalskich kaw, wyróżniających się pod względem jakości, raport USDA Foreign Agriculture Service 2020 dotyczący gwatemalskiego sektora kawowego mówi, że wielu drobnych rolników ponosi straty.

Chociaż Międzynarodowa Umowa w Sprawie Kawy początkowo nakładała regulacje dotyczące kwot eksportowych, mając na celu ustabilizowanie światowego rynku kawy, inicjatywa ta rozpadła się w 1989 r. Od tego czasu obowiązują zasady wolnego rynku, a sama Organizacja odpowiada za gromadzenie i rozpowszechnianie danych rynkowych i analiz, które pomagają w podejmowaniu decyzji politycznych. ICO ostatnio publikowała też szczegółowe raporty na temat tego, jak pandemia koronawirusa może wpływać na producentów kawy na całym świecie: potencjalne skutki globalnej recesji, zmienność cen, badanie nastrojów przedstawicieli krajowych.