Jak zmiany klimatu mogą wpłynąć na zbiory w Brazylii?

W połowie września, kiedy 90% brazylijskich zbiorów kawy jest już zakończonych, handlowcy, palacze, spekulanci i podmioty finansowe na całym świecie zaczynają myśleć o prognozach na następny sezon.

Prognozy dotyczące kawy z Brazylii - jako największego producenta na świecie - są szczególnie istotne ponieważ mogą mieć duży wpływ na globalny sektor kawy, a sezonowe warunki pogodowe mogą prowadzić do ogromnych wahań na rynku. Istnieją jednak mocne dowody na to, że niektóre z wzorców pogodowych nie są już tylko sezonowe, ale stanowią część szerszego wzorca zmian klimatycznych - zagrażającego żniwom w 2021r. i dalej w latach 2022, 2023...

Wcześniejsze wysokie temperatury, suche powietrze i niestabilne deszcze prawdopodobnie będą już miały trwały wpływ na zbiory.

Statystyki i sezon 2020

Brazylia nie ma już specjalnej scentralizowanej komisji ds. kawy, takiej jak FNC w Kolumbii, jednak istnieją dane gromadzone przez inne instytucje krajowe. Jednym z głównych źródeł informacji statystycznych dotyczących sektora kawowego w Brazylii jest CONAB, agencja zaopatrzenia żywności federalnego departamentu rolnictwa. Te dane są jawne, a metodologia jasna. Aktualizują je w miarę zbliżania się sezonu zbiorów.

Dla przykładu w styczniu 2020 roku CONAB oszacowała, że produkcja kawy w tym kraju wyniesie od 57,1 do 62,0 milionów worków. Pierwsze badania we wrześniu 2020r. wykazały zbiór 61,6 mln worków kawy. Szacunki były więc wyjątkowo trafne, biorąc pod uwagę całkowitą powierzchnię upraw kawy w Brazylii.

Według ostatniego badania i raportu technicznego CONAB, Brazylia zebrała w tym roku 47,4 miliona worków Arabiki, co stanowi 76,9% całkowitego zbioru. Uważa się, że są to drugie co do wielkości zbiory wszechczasów. Wpłynęły na to też optymalne warunki zbioru, bez deszczu, co poprawiło średnią jakość wszystkich brazylijskich kaw i transportu tych ziaren do portów i magazynów. W kraju regularnie pojawiają się doniesienia o magazynach zapełnionych workami kawy oczekującej na przetworzenie lub eksport. Tymczasem, według najnowszych danych opublikowanych przez CECAFE (Brazylijska Rada Eksporterów Kawy), Brazylia wyeksportowała od września 3,8 mln torebek, co jest rekordem miesiąca. Ta liczba prawdopodobnie byłaby jeszcze większa, gdyby nie brak kontenerów i statków, ponieważ logistyka żeglugi na całym świecie została zakłócona.

Klimat i przyszłe zbiory


Aby lepiej zrozumieć wpływ klimatu na przyszłe zbiory, może być potrzebna krótka lekcja fizjologii kawy Arabica. W warunkach panujących w większości brazylijskich regionów produkcyjnych zróżnicowanie kwiatów, które będą odpowiedzialne za zbiory w następnym roku, występuje między lutym a czerwcem. To oznacza, że zbiory w 2021r. zaczynają nabierać kształtu na początku 2020r. Kiedy sezon zaczyna się zmieniać - czynniki obejmują długość dnia, temperaturę i deszcze - pąki kwiatowe przechodzą w stan uśpienia aż do pierwszych wrześniowych deszczy, kiedy zaczynają kwitnienie.

Według danych meteorologicznych, w tym roku mieliśmy dobre ilości opadów w okresie różnicowania, ale od kwietnia do września ilość wody była znacznie poniżej średnich historycznych.

Wczesna część pory deszczowej (wrzesień) zazwyczaj przerywa stan uśpienia i powoduje kwitnienie. Na niektórych obszarach produkcyjnych w tym roku rzadkie opady stymulowały kwitnienie ale wyższe niż normalnie temperatury spowodowały poronienie większości tych pąków kwiatowych, zmniejszając w ten sposób liczbę nasion mających powstać w 2021 roku.

Nawet jeśli dojdzie do zapłodnienia, nasiona w formacji będą potrzebowały co najmniej 40 milimetrów deszczu po rozwinięciu się kwiatu. Obecnie istnieją raporty i dane z dużych miast produkujących kawę, takich jak Patrocinio (Minas Gerais), Franca (São Paulo) i Guaxupe (Minas Gerais), wskazujące na tak poważne deficyty wody, że prawie wszystkie uprawy wyschły, redukując potencjał produkcyjny na 2021r.

Ze względu na te uwarunkowania producenci, którzy w przyszłym roku mieliby zbierać niewielkie zbiory, mogą zdecydować się na przycinanie swoich upraw pobudząjąc kiełkowanie nowych gałęzi. Akceptując mniejsze zbiory w 2021r. mogliby odrobić straty w 2022r.

Ze względu na brak deszczu, suchy klimat i wysoką temperaturę istnieje również większe zagrożenie spalenia się upraw kawy. Liczba suchych liści jest większa niż zwykle, a powietrze o niskiej wilgotności może bardzo szybko rozpalić ogień, często wymykający się spod kontroli. Istnieją przypadki producentów, którzy stracili ponad 20% swoich obszarów uprawy kawy w wyniku pożaru. W tym roku ze względu na brak opadów także aplikacja nawozów jest opóźniona co może wpłynąć na rośliny przez dwa nadchodzące sezony.

Zagrożenia klimatyczne dla produkcji kawy w Brazylii zostały już zbadane i zaobserwowane. Teraz potrzebne są pilniejsze działania mające na celu ochronę nie tylko zbiorów w 2021r., ale także przyszłych upraw kawy na całym świecie.

Przyczytajcie także "Zmiany klimatu i nowe rozwiązania na rynku kawy" - artykuł w którym pisaliśmy o nowych pomysłach na rozwój rynku kawy.

Źródło:

https://dailycoffeenews.com/2020/10/23/how-climate-change-may-already-be-affecting-brazils-2021-crop/