Parlament Ugandy uchwalił nowe przepisy dotyczące uprawy kawy

Na początku sierpnia parlament Ugandy uchwalił ustawę National Coffee Bill z 2018 r. stanowiącą ważny krok regulacyjny dla tamtejszego sektora kawowego.

Chodzi o zastąpienie przepisów Uganda Coffee Development Authority Act uchwalonych 29 lat temu, ponieważ nie odpowiadają obecnym potrzebom i długoterminowym celom rolników ani rządu. Uganda stara się bowiem wykładniczo zwiększyć produkcję.

Dotychczasowe prawo obejmowało jedynie pozarolniczą działalność związaną z wprowadzaniem do obrotu i przetwarzaniem, pozostawiając czynności w gospodarstwie, takie jak sadzenie, szkółki, zbiory i działania po zbiorach poza zakresem prawa. Nowe przepisy sięgają poziomu upraw. W ten sposób federalna agencja Uganda Coffee Development Authority (UCDA), mająca dotychczas uprawnienia regulacyjne w zakresie "działań pozarolniczych", takich jak marketing i przetwarzanie, uzyska jeszcze większą kontrolę, mogą prowadzić znacznie bardziej agresywne i dalekosiężne działania na rzecz rozwoju całego sektora. UCDA będzie miała możliwosć regulowania działalności w gospodarstwach.

Między innymi ustawa będzie wymagała od wszystkich plantatorów kawy zarejestrowania się, a rejestracja będzie obejmować szczegółowe informacje dotyczące wielkości gruntu, liczby drzewek kawowych, danych rolnika, kupujących kawę, sprzedawców i operatorów szkółkarskich. UCDA ma wykorzystać zebrane informacje, aby ułatwić świadczenie usług rolnikom indywidualnie lub za pośrednictwem grup rolników. Usługi te obejmują między innymi zarządzanie nasionami i ogrodami nasiennymi, dobre praktyki rolnicze, zwalczanie chorób i szkodników oraz obsługę podczas zbiorów i po zbiorach.

W odpowiedzi na obawy polityczne, jakoby ustawa pozwala UCDA mieć zbyt dużą władzę nad drobnymi rolnikami, Parlament odrzucił co najmniej trzy znaczące klauzule projektu, w tym: jedną, która wiązałaby się z wyrejestrowaniem rolników z powodu niespełnienia określonych standardów; drugą, która oznaczałaby karę więzienia dla rolników, którzy nie utrzymują swoich gospodarstw; trzecią, która wymagałby analizy gruntu w celu określenia przydatności do uprawy kawy.

Kawa pozostaje strategicznym priorytetem dla rządu Ugandy, który od lat pracuje nad zwiększeniem produkcji dochodowych upraw, wspierając źródła utrzymania na obszarach wiejskich. Znana głównie z produkcji robusty - w tym wiodących działań na rzecz globalnego rynku "szlachetnej robusty" - Uganda jest drugim co do wielkości, po Etiopii, krajem w Afryce pod względem wielkości produkcji kawy.

USDA przewiduje, że Uganda wyprodukuje około 4,8 miliona worków kawy w bieżącym roku upraw, w tym 4 miliony worków robusty i około 800 000 worków arabiki. Krajowa strategia rozwoju rynku kawy dąży do zwiększenia produkcji do 20 milionów worków do 2030 roku.

Żródła:

https://dailycoffeenews.com/2020/08/10/ugandan-parliament-approves-coffee-regulations-that-reach-farm-level/

https://ugandacoffee.go.ug/parliament-passes-national-coffee-bill-2018