USA zaostrzy przepisy certyfikacji ekologicznej

Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) proponuje radykalne zmiany w przepisach dotyczących programu certyfikacji produktów ekologicznych, które mogą mieć głęboki wpływ na przemysł kawy.

Zaproponowane przepisy dotyczące nowych standardów zostały opublikowane w Rejestrze Federalnym 5 sierpnia. Okres na zgłaszanie uwag jest otwarty do 5 października. Jeśli nowe przepisy zostaną zatwierdzone, wprowadzone zmiany byłyby pierwszymi znaczącymi w zakresie certyfikacji produktów ekologicznych od czasu ich wprowadzenia, czyli od 2000 roku.

Ogólnie rzecz biorąc, nowe przepisy wymagają ściślejszego nadzoru w całym łańcuchu dostaw certyfikowanych produktów ekologicznych, w tym dodania wymogów dotyczących zgodności oraz dodatkowego nadzoru nad podmiotami w łańcuchu dostaw, takimi jak spółdzielnie rolnicze, eksporterzy i importerzy oraz producenci produktów paczkowanych, takich jak palarnie kawy. Złożoność łańcuchów dostaw w połączeniu z rozwojem rynku produktów ekologicznych w ciągu ostatnich 20 lat spowodowały potrzebę zwiększenia nadzoru.

Brak konkretnych standardów w części przepisów prowadził do różnych interpretacji, niespójnych praktyk i nierównego egzekwowania przepisów w całej branży. Coraz bardziej złożone łańcuchy dostaw produktów ekologicznych zmniejszają przejrzystość i komplikują identyfikowalność, a te elementy są niezbędne, aby zaufać oznakowaniu produktów ekologicznych. Ponadto przedsiębiorstwa, które działają w ekologicznym łańcuchu dostaw bez nadzoru ze strony NOP (National Organic Program), stanowią zagrożenie dla integralności. Może to prowadzić do niewłaściwego obchodzenia się z produktami ekologicznymi i oszustw. Nowe postanowienia mają na celu przeciwdziałanie tym zagrożeniom.

Najnowsze badania rynkowe przeprowadzone przez firmy takie jak Allied Market Research i ReportLinker sugerują, że rynek kawy certyfikowanej przez USDA Organic w zeszłym roku w Stanach Zjednoczonych wyniósł około 5,7 - 6,8 miliarda dolarów i wzrasta.

Chociaż kawa z certyfikatem organicznym ma zwykle wyższą cenę, brakuje danych dotyczących kosztów i korzyści dla producentów, przetwórców i palarni kawy. Istnieje również bardzo niewiele danych dotyczących tego, ile kawy jest uprawianych metodami ekologicznymi, ale nie jest certyfikowana jako taka, lub ile kawy z certyfikatem-Organic jest sprzedawana bez premii w porównaniu z kawą konwencjonalną.

Żródło:

https://dailycoffeenews.com/2020/08/12/usda-proposes-stricter-regulations-for-organic-certification/