Kawa.pl
Jaki wpływ ma pandemia na palarnie kawy?
Biznes

Niedawne badanie przeprowadzone przez Caravela Coffee handlującą zieloną kawą pokazuje jakie obciążenia w swojej działalności odczuwają roasterzy z powodu trwającej pandemii COVID-19.

Oct. 15, 2020, 1:23 p.m.
Biznes

Wyniki ankiety sugerują, że pandemia najbardziej negatywnie wpłynęła na palarnie w Ameryce Północnej. Ta grupa demograficzna pokazała również najbardziej pesymistyczne perspektywy na przyszłość. Badanie sugeruje także, że mniejsze palarnie ucierpiały bardziej niż większe. Chociaż reprezentacja dużych podmiotów w ankiecie była najmniejsza, nie tylko zgłosili najmniejsze spadki, ale nawet wzrosty.

 


 

Na ankietę Caravela, przeprowadzoną w lipcu, odpowiedziały 143 palarnie z Ameryki Północnej (78), Europy (36), Australii i Nowej Zelandii (20), Azji (6), Ameryki Łacińskiej (2) i Afryki (1). 

Respondenci byli prawie równo podzieleni na hurtownie (45%) lub palarnie / detalistów (51%), podczas gdy 4% zostało zidentyfikowanych jako „wyłącznie online”. Pod względem poszczególnych kanałów dystrybucji zostały one stosunkowo starannie podzielone na: hurt (23%); sprzedaż internetową / wysyłkową (23%); handel detaliczny (22%); biura, hotele i restauracje (18%) oraz sklep spożywczy i supermarket (14%). 

 

Na pytanie, w jaki sposób COVID-19 wpłynął na ich działalność, 84% roasterów ze wszystkich regionów odpowiedziało, że wywarł on średni lub znaczący wpływ. Liczba ta wzrasta do 90% wśród respondentów z Ameryki Północnej, z których 52% zgłosiło znaczący wpływ. Spośród trzech najbardziej statystycznie istotnych grup roasterzy z Australii i Nowej Zelandii zgłosili najmniejszy wpływ pandemii, przy czym 5% zgłosiło „brak wpływu”, a 26% zgłosiło „minimalny wpływ”.

 

 

Spośród wszystkich palarni różnej wielkości najczęstszą odpowiedzią na spadek sprzedaży spowodowany pandemią był zakres od 26% do 50%, przy czym 21% zgłosiło więcej utraconej sprzedaży niż ta, a 44% zgłosiło mniejszą stratę lub wzrost sprzedaży. Jeden z najbardziej fascynujących wyników dotyczył największych palarni (ponad 5 mln funtów rocznie1), przy czym sześć z ośmiu z nich zgłosiło wzrost sprzedaży.

 

Podejmowane działania

Spośród wszystkich przedstawionych nowych strategii - w tym otwierania nowych kanałów sprzedaży / dystrybucji, większych inwestycji w marketing, obniżania kosztów zielonej kawy i nie tylko - najczęściej wśród respondentów było wzmocnienie sprzedaży internetowej (32%).

 

Jeśli chodzi o otwieranie nowych kanałów sprzedaży / dystrybucji, najpopularniejsze odpowiedzi to: spożywczy (23%), lokalne sklepy (21%), własne sklepy internetowe (19%), sklepy w mediach społecznościowych (17%), targowiska internetowe (13%) i inne (8%).

 

Jeśli chodzi o nowe produkty opracowane podczas pandemii, najczęściej wprowadzane w palarniach różnej wielkości były abonamenty (19%) i produkty gotowe do spożycia (19%), a dalej większe opakowania (15%). Reprezentacja najmniejszych roasterów (poniżej 100 000 funtów) najczęściej ujawniała uruchomienie abonamentu (25%).

 

 

Roasterzy przyznali też, że podjęli szereg „drastycznych środków” w celu utrzymania płynności działania, w tym zwolnienia pracowników (23%), ubieganie się o pożyczki lub podwyższenie kapitału (23%), renegocjowanie czynszu z właścicielami (22%), renegocjowanie warunków z dostawcami zielonej kawy (14%) i zamykanie kawiarni na stałe (7%).

 

Spośród trzech najbardziej znaczących regionów statystycznych najwyższe wskaźniki zwolnień pracowników (26%) i kredytów dla przedsiębiorstw / kapitału własnego (29%) wykazały północnoamerykańskie palarnie różnej wielkości. Miały również najwyższy wskaźnik trwałego zamykania kawiarni (7%) w porównaniu z Europą (6%) i Australią / Nową Zelandią (5%). 

 

Na pytanie "Jak Twoja obecna sytuacja wpłynęła na partnerów w łańcuchu dostaw?" spośród wszystkich palarni dwie najczęstsze odpowiedzi dotyczyły opóźnionych dostaw kawy (40%) oraz zmniejszonych lub anulowanych zobowiązań (37%).

 

 

Perspektywy na przyszłość

Tylko 5% wszystkich roasterów podało, że nie spodziewa się powrotu do poziomu popytu sprzed pandemii, a 30% z nich szacuje, że ożywienie zajmie więcej niż 12 miesięcy.

 

Mniejsze palarnie i palarnie z Ameryki Północnej były najmniej optymistyczne, jeśli chodzi o szacowany popyt w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. W sumie 39% spodziewało się dalszego spadku, a 27% stwierdziło, że „trudno powiedzieć”. Prawie połowa respondentów z Ameryki Północnej (49%) stwierdziła, że ​​spodziewa się zmniejszenia popytu w ciągu najbliższych sześciu miesięcy.

 

 

Przypisy:

1. 1 funt = 453,59237 grama

 

Źródła:

https://dailycoffeenews.com/2020/10/02/caravelas-coffee-roaster-survey-highlights-pandemic-effects/

https://caravela.coffee/project/impact-of-covid-19-on-specialty-coffee-roasters-adapting-to-new-realities/

 


OCEŃ NEWS
5.00Jaki wpływ ma pandemia na palarnie kawy?2
5.00