Lokalizacja

Al. Paderewskiego 35,51-612Wrocław

2018-06-26T09:00:00+02:00
June 26, 2018, 9 a.m.
Szkolenie

W czerwcu przeprowadzone zostanie szkolenie z zakresu BREWING na dwóch poziomach: Foundation i Intermediate.

Brewing Foundation - 26 czerwca, koszt: 700 zł/os.

Program szkolenia:

- jakie są sposoby obróbki kawy i w jaki sposób wpływają na jej smak?
- wpływ stopnia wypalenia na smak kawy?
- w jaki sposób stopień zmielenia i jakość przemiału drobin kawy wpływa na smak naparu ?
- jak podstawowe czynniki takie jak: woda, temperatura parzenia i czas parzenia kawy wpływają na smak naparu ?
- jakie są podstawowe sposoby przygotowywania kawy ?
- poznamy 2 podstawowe procedury i receptury przygotowywania kawy z wykorzystaniem metody przelewowej (drip, Chemex) i aeropressu. 

Brewing Intermediate, 27-28 czerwca, koszt: 1800 zł/os.

Program szkolenia:

- wpływ wielkości i jakości zmielonych cząstek kawy na smak i jakość naparu,
- jakie znaczenie mają rodzaje żaren w młynkach (kształt, materiał, twardość, jakość żłobień) i jak wpływają na smak i jakość kawy ?
- jakie procesy fizykochemiczne zachodzą w trakcie parzenia kawy?
- Wyjaśnienie różnicy między pojęciem siły (% TDS), a stopniem extrakcji (% extrakcji). Omówienie zakresów idealnych dla kawy 
- nauka użytkowania refraktometru - urządzenia do pomiaru % substancji rozpuszczonych w kawie,
- w jaki sposób jakość wody wpływa na smak i przygotowywanej kawy,
- rodzaje filtracji kawy i wpływ zastosowania różnych filtrów na sposób przygotowywania naparu metodami przelewowymi i nie tylko.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia jeśli nie zbierze się minimalna grupa 4 osób na każde ze szkoleń do dnia 15 czerwca.

Zainteresowanych prosimy o kontakt via Facebook kawiarni Mała Czarna lub emailem: justyna@imalaczarna.pl