Kubki wielokrotnego użytku bezpieczne podczas pandemii

Prawie 130 ekspertów - w tym wirusologów, epidemiologów, biologów, chemików i lekarzy z 19 krajów - zebranych w Mediolanie, podpisało oświadczenie, w którym potwierdzają, że kubki do kawy wielokrotnego użytku są tak samo bezpieczne, jak jednorazowe tworzywa sztuczne, pod warunkiem że użytkownik "stosuje podstawowe środki higieny".

Jest to odpowiedź na fakt, że podczas pandemii COVID-19 znacznie wzrosła używalność produktów jednorazowych, a popularne sieci jak Starbucks i Caffe Nero zawiesiły w swoich placówkach używanie kubków wielokrotnego użytku. Treść oświadczenia znajdziecie tutaj.

Eksperci wraz z Greenpeace USA i Upstream (członkami ruchu Break Free From Plastic) zauważają, że domowe środki dezynfekujące są skuteczne w dezynfekcji powierzchni przedmiotów takich jak kubki i pojemniki wielokrotnego użytku. Opierając się na najlepszej dostępnej wiedzy naukowej i wskazówkach od pracowników służby zdrowia, jasne jest, że systemy wielokrotnego użytku mogą być bezpiecznie używane przy zachowaniu podstawowych zasad higieny. Plastik jednorazowego użytku nie jest z natury bezpieczniejszy niż materiały wielokrotnego użytku i po wyrzuceniu powoduje dodatkowe obawy dotyczące zdrowia publicznego.

Większość powszechnie stosowanych środków do dezynfekcji stosowanych w gospodarstwie domowym powinna być wystarczająca do dezynfekcji twardych powierzchni, w tym przedmiotów wielokrotnego użytku. Przy czym takie powierzchnie należy dokładnie wyczyścić detergentem lub mydłem i gorącą wodą przed dezynfekcją, jeśli są one widocznie zabrudzone. Zmywarki i pralki powinny być efektywne, jeśli są obsługiwane zgodnie z instrukcjami producenta (w przypadku prania, przy ustawieniu najcieplejszej wody i całkowitym suszeniu rzeczy). Podobnie, mycie rąk mydłem i wodą lub wacikiem nasączonym środkiem dezynfekującym na bazie alkoholu, a następnie unikanie dotykania oczu, ust lub nosa to skuteczne sposoby ochrony osobistej.

Mycie artykułów w wysokich temperaturach z dodatkowymi procedurami odkażania jest standardem w branży gastronomicznej i zapewnia więcej niż odpowiednią ochronę przed przenoszeniem wirusów. W handlu detalicznym i gastronomii talerze, sztućce, kubki i serwetki wielokrotnego użytku podlegają surowym procedurom bezpieczeństwa żywności, które należy w pełni przestrzegać.

W przypadku toreb wielokrotnego użytku przynoszonych przez klienta, obsługa lokalu powinna zastosować system bezkontaktowego wydawania zakupów. Na przykład kalifornijska administracja ds. bezpieczeństwa i higieny pracy zaleca poinstruować pracowniaków aby nie dotykali ani nie umieszczali artykułów spożywczych w torbach przyniesionych przez klienta. Należy poprosić klientów o pozostawienie własnych toreb w koszyku, oraz zapakowanie artykułów spożywczych.

Oprócz inwestowania w bezpieczne i dostępne systemy wielokrotnego użytku, sprzedawcy detaliczni mogą podjąć inne kroki w celu ochrony pracowników, w tym zapewnienie środków ochrony indywidualnej, płatne zwolnienie chorobowe, ograniczenie obłożenia sklepów oraz wymaganie od klientów noszenia masek i zachowywania dystansu.

Żródło:

https://storage.googleapis.com/planet4-international-stateless/2020/06/9592036c-health-expert-statement_125.pdf