Kilka słów o International Coffee Organization

Międzynarodowa Organizacja Kawy (ICO), to główna pozarządowa organizacja, która zrzesza kraje importujące i eksportujące kawę. Jej misją jest jednoczyć importerów i eksporterów kawy, aby razem móc stawiać czoła problemom dotyczącym międzynarodowych operacji w kawowym sektorze. W skład ICO wchodzi 98% krajów produkujących kawę i 83% krajów, w które są konsumentami kawy.

1. Misja International Coffee Organization


Głównym celem ICO jest umacanianie globalnego rynku kawy oraz dbanie o jego zrównoważony rozwój dla korzyści wszystkich członków kawowego sektora. Poprzez swoje działania ICO ma znaczący wkład w rynek kawy na świecie oraz w zwalczanie biedy w rozwijających się krajach.


2. Czym zajmuje się ICO?


International Coffee Organization zajmuje się oczywiście kawą. Robi to jednak na wiele sposobów. Daje możliwość wymiany opinii na sprawy kawy, promowania trendów i koordynowania taktyk dla rządów oraz prywatnego sektora na specjalnych spotkaniach. Oprócz tego poszukuje środków na finansowanie projektów, które ulepszają sytuację na rynku kawy. Zajmuje się także dbaniej o jak najlepszą jakość kawy poprzez Coffee Quality-Improvement Programme, jak również tworzeniem wielu statystyk dotyczących sektora kawy. Ponadto, ICO wspiera nie tylko wielkie uprawy kawy, ale także te lokalne prowadzone przez rolników na niewielką skalę - organizacja pomaga im rozwijać się.


3. Historia


Mędzynarodowa Organizacja Kawy powstała w 1963 roku w Londynie we współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych. Była skutkiem Międzynarodowego Porozumienia w Sprawie Kawy (International Coffee Agreement), które zostało podpisane w 1962 roku na pięć lat, ale z sukcesem kontynuowało dalsze działania i było renegocjowane sześć razy. W Porozumieniu poruszone są takie kwestie jak utrzymanie równowagu między konsumpcja i produkcją kawy, czy stabilizacja cen. Ostatnie, czyli siódme Porozumienie (z 2007 roku) generalnie odnosi się do umacniania rynku kawy, jednak wyszczególnione są w nim kwestie zachęcania członków ICO do przestrzegania norm jakościowych w żywności oraz rozwijania strategii, które mogą pomóc małym plantacjom czerpać korzyści z produkcji kawy.


4. Członkowie i zarząd


Obecnie ICO liczy 50 członków, przy czym Unia Europejska policzona jest jako jeden. W tych 50 aż 42 państwa to te, które zajmują się eksportem kawy i są to np. Ekwador, Kenia, Meksyk, Tanzania, Zimbabwe. Wśród importerów kawy oprócz krajów europejskich znajdziemy Stany Zjednoczone.


Jeśli chodzi o zarząd i jego strukturę, to najwyższym autorytetem jest Międzynarodowa Rada Kawy (International Coffee Council), która składa się z reprezentantów z wszystkich państw członkowskich. Jej spotkania odbywają się w marcu i wrześniu i omawia się na nich sprawy dotyczące kawy, a także podpisuje strategiczne dokumenty. Co 4 lub 5 lat odbywa się także Światowa Konferencja Kawy (World Coffee Conference) w celu zwiększenia poparcia Porozumienia. Tytuł oraz temat konferencji ustala Rada. Oprócz tego istnieją wydzielone komisje do konkretnych sektorów, np. do marketingu, statystyki i finansów. Za Radę, administrację oraz wszelkie zmiany w Porozumieniu odpowiedzialny jest dyrektor wykonawczy. Od 2011 roku funkcję tą sprawuje Brazylijczyk Robério Oliveira Silva.


5. Podsumowanie


Wbrew temu co nam się może wydawać, rynek kawy nie działa samowolnie i potrzebuje organizacji, które pozwalają go regulować. Pomijając samą kawę - International Coffee Organization stale przyczynia się do zmniejszania biedy w szybko rozwijających się krajach (mowa tu głównie o państwach znajdujących się w Ameryce Południowej), gdzie jest dużo plantacji kawowych. Oprócz tego, kładzie nacisk na wspieranie lokalnych hodowców, dzięki czemu nie tylko wielkie plantacje czerpią korzyści z upraw. Poza tym, prowadzi statystyki, które są pomocne dla osób planujących rozpocząć działalność w sektorze kawowym, a także jednoczy kraje, które z kawą są związane.


Żródło:


 http://www.ico.org/


sklep kawa.pl