Powodzie w Rwandzie dotknęły kawowe regiony

7 maja 2020 r. dewastujące deszcze, powodzie i ciężkie lawiny błotne nawiedziły dystrykt Nyabihu w północnej Rwandzie.

Trwa proces ustalania dokładnych szkód, jakie wyrządzono wschodnioafrykańskiemu sektorowi kawy. Raw Material opisuje wpływ potężnych powodzi i osunięć ziemi na społeczność Rwandy w regionach Shyira i Vunga, gdzie produkcja kawy stanowi większość dochodów wielu rodzin. To tam jedne z najcenniejszych na świecie ziaren arabiki uprawiane są na rynki eksportowe i stanowią kluczową gałąź dla krajowej gospodarki. 

Raw Material to organizacja non-profit, która pracuje w sektorze kawy, pomagając rolnikom w utrzymaniu się na rynku. Infrastruktura kawowa nie jest jedyną jakiej dotknęły szkody. Zniszczone zostały szkoły, ośrodki opieki zdrowotnej, domy kultury, drogi. Raw Material połączyła siły z firmą handlową Muraho, na rzecz kampanii GoFundMe, mającej na celu pomoc mieszkańcom tych społeczności produkujących kawę uzyskać fundusze potrzebne nie tylko do odbudowy, ale i przetrwania.

Wspólnie opracowali trójfazowy plan pomocy. Pierwszym etapem jest zaspokojenie bezpośrednich potrzeb ludzi, na co zostanie przeznaczona pierwsza tura finansowania z kampanii crowdsourcingowej. Wraz z jedzeniem, wodą i odzieżą zerbane środki zostaną przeznaczone na działania porządkowe, izolację ryzyka dla przyszłych osuwisk, koców i podstawowych artykułów higienicznych.

Faza druga obejmie odbudowę domów, ponowne sadzenie straconych upraw - w tym kawy - i zakup zwierząt gospodarskich. Faza trzecia skoncentruje się na ogólnym wzmocnieniu odporności społeczności, aby zapobiec przyszłym katastrofom i lepiej się przygotować na wypadek katastrofy. Obejmuje to modernizację mieszkań, lepsze zarządzanie gruntami oraz inwestowanie w certyfikowane nasiona i rośliny w celu ponownego zalesiania.